اساتید حرفه‌ای ما

                                                         اساتید دوره

فوق لیسانس مامائی با 28 سال سابقه کار مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمیه محمودجانلو

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، مدرس دانشگاه، مربی و داور بین المللی یوگا